خبرها

اخبار

خبرها

 امضا تفاهم‌نامه‌ی یزد و
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • جهاددانشگاهی یزد و قم تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا کردند