خبرها

اخبار

خبرها

 توان نپذیرید برای مجلس
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • عده‌ای بی‌محابا برای انتخابات مجلس اسم‌نویسی می‌کنند!/ اگر توان مدیریتی ندارید، مسئولیت نپذیرید