خبرها

اخبار

خبرها

 ثابت رفت رفت بالا
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • دلار ثابت ماند؛ یورو بالا رفت