خبرها

اخبار

خبرها

 عده‌ای بی‌محابا مدیریتی اگر
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • عده‌ای بی‌محابا برای انتخابات مجلس اسم‌نویسی می‌کنند!/ اگر توان مدیریتی ندارید، مسئولیت نپذیرید