خبرها

اخبار

خبرها

 مراسم شد/ معرفی 10
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • مراسم رونمایی از 10 محصول فناورانه‌ی جهاددانشگاهی برگزار شد/ معرفی کامل این 10 فناوری