خبرها

اخبار

خبرها

 17 جهاددانشگاهی هزار از
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • بهره‌مندی 17 هزار فراگیر سیستان‌وبلوچستانی از آموزش‌های تخصصی جهاددانشگاهی