فال حافظ

فال حافظ

اي دل گر از آن چاه زنخدان به درآيي
هش دار که گر وسوسه عقل کني گوش
شايد که به آبي فلکت دست نگيرد
جان مي دهم از حسرت ديدار تو چون صبح
چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت
در تيره شب هجر تو جانم به لب آمد
بر رهگذرت بسته ام از ديده دو صد جوي
حافظ مکن انديشه که آن يوسف مه رو
هر جا که روي زود پشيمان به درآيي
آدم صفت از روضه رضوان به درآيي
گر تشنه لب از چشمه حيوان به درآيي
باشد که چو خورشيد درخشان به درآيي
کز غنچه چو گل خرم و خندان به درآيي
وقت است که همچون مه تابان به درآيي
تا بو که تو چون سرو خرامان به درآيي
بازآيد و از کلبه احزان به درآيي

تعبیر فال : در کاری که می خواهی انجام بدهی دقت کن و عجولانه تصمیم نگیر تا خدای ناکرده پشیمان نشوی. به سخنان هر کس گوش فرا نده. آنها را با دقت سبک و سنگین کن. غمگین و ناامید نباش. به مراد و مطلوب خود می رسی اگر با احتیاط و عاقلانه رفتار کنی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای raket.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:raket.ir