فال حافظ

فال حافظ

اگر به کوي تو باشد مرا مجال وصول
قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا
چو بر در تو من بي نواي بي زر و زور
کجا روم چه کنم چاره از کجا جويم
من شکسته بدحال زندگي يابم
خرابتر ز دل من غم تو جاي نيافت
دل از جواهر مهرت چو صيقلي دارد
چه جرم کرده ام اي جان و دل به حضرت تو
به درد عشق بساز و خموش کن حافظ
رسد به دولت وصل تو کار من به اصول
فراغ برده ز من آن دو جادوي مکحول
به هيچ باب ندارم ره خروج و دخول
که گشته ام ز غم و جور روزگار ملول
در آن زمان که به تيغ غمت شوم مقتول
که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول
بود ز زنگ حوادث هر آينه مصقول
که طاعت من بي دل نمي شود مقبول
رموز عشق مکن فاش پيش اهل عقول

تعبیر فال : زمانی به هدف و مقصود خود می رسی که صداقت و ایمان داشته باشی. اگر امروز روزگار بر وفق مراد نیست، نا امید و مأیوس نباش. آنچه که خیر است برای تو پیش می آید. حوادث و غم های زندگی، همیشگی و ماندنی نیستند و زودگذرند.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای raket.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:raket.ir