tarot

فال حافظ

فال حافظ

نه هر که چهره برافروخت دلبري داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مکن
غلام همت آن رند عافيت سوزم
وفا و عهد نکو باشد ار بياموزي
بباختم دل ديوانه و ندانستم
هزار نکته باريکتر ز مو اين جاست
مدار نقطه بينش ز خال توست مرا
به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد
ز شعر دلکش حافظ کسي بود آگاه
نه هر که آينه سازد سکندري داند
کلاه داري و آيين سروري داند
که دوست خود روش بنده پروري داند
که در گداصفتي کيمياگري داند
وگرنه هر که تو بيني ستمگري داند
که آدمي بچه اي شيوه پري داند
نه هر که سر بتراشد قلندري داند
که قدر گوهر يک دانه جوهري داند
جهان بگيرد اگر دادگستري داند
که لطف طبع و سخن گفتن دري داند

تعبیر فال : هر کسی نمی تواند به آسانی و بدون سعی و تلاش به هدف برسد. شرط پیروزی در به کار گرفتن اندیشه و کوشش انسان است. از تجربه ی دیگران نیز باید استفاده کرد. به نیازمندان و محتاجان باید کمک کنی تا در مواقع ضروری دچار مشکل نشوی.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2022 | تمامی حقوق این وب سایت برای raket.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:raket.ir