فال حافظ

فال حافظ

برنيامد از تمناي لبت کامم هنوز
روز اول رفت دينم در سر زلفين تو
ساقيا يک جرعه اي زان آب آتشگون که من
از خطا گفتم شبي زلف تو را مشک ختن
پرتو روي تو تا در خلوتم ديد آفتاب
نام من رفته ست روزي بر لب جانان به سهو
در ازل داده ست ما را ساقي لعل لبت
اي که گفتي جان بده تا باشدت آرام جان
در قلم آورد حافظ قصه لعل لبش
بر اميد جام لعلت دردي آشامم هنوز
تا چه خواهد شد در اين سودا سرانجامم هنوز
در ميان پختگان عشق او خامم هنوز
مي زند هر لحظه تيغي مو بر اندامم هنوز
مي رود چون سايه هر دم بر در و بامم هنوز
اهل دل را بوي جان مي آيد از نامم هنوز
جرعه جامي که من مدهوش آن جامم هنوز
جان به غم هايش سپردم نيست آرامم هنوز
آب حيوان مي رود هر دم ز اقلامم هنوز

تعبیر فال : نا امید نباش و دست از طلب بر ندار هرچند ممکن است دیر به آرزوهای خود برسی. فعلاً صبور و مقاوم باش. راه های مختلف را امتحان کن تا به مقصود خود دست یابی. در هر حال سعه ی صدر داشته باش و غم های روزگار را هیچ بدان.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای raket.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:raket.ir