خبرها

اخبار

خبرها

 همکاری قم یزد تفاهم‌نامه‌ی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • جهاددانشگاهی یزد و قم تفاهم‌نامه‌ی همکاری امضا کردند